Rozhoň
Narativní analýza napětí v literatuře
Činčera
Milano UMPRUM
Ehrenberger
FAMUFEST 2017
Roubalová
Hand in the pocket
Hejmová
Infinite drawing tools collection
Skácel
Plákáty 2012 – 2015
Hárovník
plakát na přednášku fotografky Shirany Shahbazi
Samareva
BOXY TISKY
Báchor
Tutorial – Vendula Knopová
Hanzalová
Mendel is back
Jansa
Macro Recorder
Matoušek
Zdeněk Fránek: Measure and Scale
Hanauer
Xenotypo