O Ateliéru 304

Ateliér Grafický design a nová média zahájil svou činnost v roce 2005 a od samého začátku má být výzkumnou laboratoří vychovávající inovátory a především vůdčí osobnosti v oblasti grafického designu, vizuální komunikace a nových médií, pro které platí: Řemeslo je předpokladem, experiment podmínkou, risk nutností!!!

Cílem studia je příprava flexibilních designérů, specialistů, kteří se komplexně orientují v podmínkách dnešních „nových" technologií a jsou schopni zaplnit mezeru na současném profesním trhu.

http://facebook.com/atelier304
http://youtube.com/atelier304
http://304.cz

Kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
m. č. 304
tel. +420 251 098 111
petr.babak@vsup.cz

Vedoucí ateliéru
doc. MgA. Petr Babák

Asistent ateliéru
MgA. Jan Matoušek

Konzultační hodiny pro uchazeče
po domluvě emailem