Hanzalová
TARGET
Kvapilová
Facebook versus Google
Landa
Anketa
Ponec
Já ČVUT DESIGN prostě žeru!
Doležalová
Hlubotisková kniha
Krejzek
Text
Minaříková
Na prahu zítřka
Böhm
Rotary Records
Šeba
FUA 20/02
Knobloch
10 LET 304
Březina
Book the Book
Novák
SEMAFOR Home
Koutná
Publikace Default Players
Vojtíšek
GLASSMANIA!
Borkovec
VISUALITY SYMBOLISM EMOTION IN WEAPONS
Korecký
Muzika redesign
Kokeš
DIALOG — Jiří Pelcl & Absolventi
Doležal
Famufest
Zelmanová
ODKUD POCHÁZÍM?
Krůl
Zlínský salon mladých