Kvapilová
Divadlo pod Palmovkou
Horčík
Macro Recorder
Nedělka
Muzika redesign
Minaříková
Joel-Peter Witkin redesign
Bartoš
Kántry
Szabó
Redesign František Muzika
Skácel
F X Kalby
Kudrlička
Xeno typografia
Činčera
SEMAFOR Home
Ehrenberger
Simona 304 ft TENTEN cover
Růžička
Deathmetal