Szabó
Deathmetal
Kudrlička
Spi/Sleep
Ehrenberger
Redesign Hort
Kelovský
Proporcionalita
Minaříková
Nike redesign
Skácel
F X Kalby
Horčík
Muzika redesign
Růžička
POP — David Vrbík
Činčera
plakát na přednášku fotografky Shirany Shahbazi
Nedelka
Redesign Sophie - https://youtu.be/nwN04AeGG7A
Kvapilová
POP — Škapa
Bartoš
Plastic soup