Nedelka
Kazeta 304
Bartoš
SEMAFOR Home
Růžička
Redesign Neuromacer
Szabó
Hort
Skácel
anifilm 2014
Kudrlička
Holey
Ehrenberger
Artsemestr 2012
Minaříková
POP
Činčera
Xenotypo
Horčík
Duncan Center / tanec
Kelovský
F X Kalby
Kvapilová
Grafický prostor