Bartoš
Maska Ikona Kopie
Činčera
SOPHIE
Ehrenberger
Holey – písma
Minaříková
Divadlo pod Palmovkou
Nedelka
Postantropocen
Kvapilová
Neuromancer redesign
Szabó
Muzika redesign
Skácel
POP — Škapa
Růžička
Spi/Sleep
Horčík
Deathmetal
Kudrlička
Rambo 2 in 60 sec
Kelovský
Artsemestr 2012