Zdeněk Kvasnica

2012 – dosud
Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze Ateliér grafický design a nová média

2009 – 2012
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta Multimediálních komunikací

Spoluzakladatel skupin Deep Throat, Studio 123
Grafický design, webové technologie