Vít Jebavý

2014 - 2015 Atelier Grafický design II. FUD UJEP
2015 - Stáž Atelier 304
2016 - Studium 304
2018 - Stáž v atelieru Fotografie a Nových médií FAMU
2019 – Stáž Aalto Visual culture & Curation studies Helsinki