Michal Rataj

Workshop Zvuk
1/ Nahrát zvuk cca 30'', který k vám promlouvá harmonicky, melodicky, emočně a prostorově a být schopá-ný popsat proč
2/ Fundamentálně vytvořit / modifikovat jakýkoliv zvuk cca 30'' za pomoci softwaru Spear, který jsme si ukazovali
http://www.klingbeil.com/spear/downloads/