Milan Mikuláštík

2011
Workshop Protiválečné plakáty