Lucie Zelmanová

Od 2014: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér GDNM
2012–14: VOŠG a SPŠG Hellichova, Fotografická tvorba a média
2008–12: VOŠG a SPŠG Hellichova, Grafický design