Jan Brož

2013: Spolu s Michalem Landou založil experimentální studio Parallel Practice (PP)

Studia:
Od 2013: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (PhD teze Paralelní praxe v ateliéru 304 P. Babáka)
2007–13: Akademie výtvarných umění v Praze (absolvoval jako MgA v ateliéru V. Skrepla / J. Kovandy)
2012: The Cooper Union, School of Art, New York (Iman Issa class)
2010: Hochscule für Gelstantung, Karlsruhe (Klasse Anna Jermolaewa)
2003–7: Střední umělecká škola grafická, Jihlava (maturoval v oboru propagační výtvarnictví)

Autorské výstavy:
2014: RNRNRN (s R. Niklem), AM180, Praha
2014: SSSSSS, Fait Gallery MEM, Brno
2013: Nezvaný host, Centrum pro současné umění Futura, Praha
2012: Svatozář, Galéria HIT, Bratislava

Skupinové výstavy:
2015: Typografie, Goethe Institut, Rotterdam
2014: Millésime, New Pictures, Paříž
2014: 26. Bienále grafického designu, Moravská galerie, Brno
2014: Things, Design Cloud, Chicago
2014: The Wondering Paths, Platforma Revolver, Lisabon
2013: The Discovery of The Slowness, Ateliéry Tranzit, Bratislava

Publikace:
2014: Druhá příroda (s P. Stercem a kol.), UMPRUM, Praha
2014: SSSSSS (s J. Zálešákem), Fait Gallery, Brno
2011: Nezvaný host (s J. Zálešákem a J. Wollnerem) AVU / Ausdruck Books, Praha

Rezidence:
2014: Triangle Arts Association, New York
2013: Ateliér Tonlab, Praha